За Компанијата

Фирмата е основана 1993 година. Основна дејност на фирмата е трговија на големо со водовод (внатрешен и надворешен), канализација (цевки и шахти),санатарии и санитарна и водоводна арматура. Исто така асортиманот опфаќа градежен алат, земјоделски алат,штрафовска роба комплет, резен алат, електрика и електричен алат.

Фирмата расополага со сопствен магацински простор и врши достава на робата со сопствен превоз низ целата територија на Република Македонија.

Повеќе…

Продукти
products1

Дознајте повеќе за нашата понуда на продукти

Квалитет
quality1

Квалитет на услуги кои што ја прават оваа компанија успешна